HTML/JavaScript

dilluns, 7 de gener de 2013

CONCEPTES BÀSICS DEL FULL DE CÁLCUL

Un full de càlcul és un programa informàtic amb el cual es pot manipular dades numèriques i alfanumèriques en forma de taules. És possible reatlizar càlculs amb fórmules i funcions i arrel d'ahí dibuixar gràfics. d'aquestes dibuixar tot tipus de gràfics.


L'inventor dels fulls de càlcul és Dan Bricklin. La explicació del perqué d'aquest programa té a vore amb un professor que va realitzar una taula de càlcul a la pissarra, d'aquesta manera cada volta que trobava un error tenia que esborrar i reescriure una gran quantitat de passos, aquest fet va impulsar Bricklin a realitzar el que coneguem ara com a full de càlcul per tal d'estalviar-nos el fet de tornar a realitzar una i altra volta els mateixos passos quan s'equivoquem usant el paradigma tauler/full de càlcul per veure els resultats de les fórmules que intervenien en el procés.
 

El full de càlcul es sol utilitzar per a l'operació sobre càlculs complexes de comptabilitat, finances i negocis. Les possibilitats d'aquest tipus d'aplicacions son immenses, ja que permeten operar amb formules, funcions i elaborar un gran nombre de gràfics.
També s'utilitzen per a fer xicotetes bases de dades, informes, gràfics estadístics, classificacions de dades, entre altres usos.
Les operacions més freqüents es basen en càlculs entre celdes, el programa més utilitzat per a realitzar aquestes operacions es anomenat Excel.


Calc, OpenOffice                                                      Gnumeric, Gnome Office

                         


 Hoja de cálculo, Google Apps                            KSpread, K Office


                              


Lotus 1-2-3, Lotus                                                  Numbers, iWork


 http://1.bp.blogspot.com/-CJ0e47BAqVA/UF9q3ffOAQI/AAAAAAAAAAM/6qieQ5dL7Pg/s1600/lotus-1-2-3.png                           



StarOffice Calc, Star Office